Tăm Bông Lấy bệnh Phẩm Cán gỗ Vô Trùng Túi 100 Que

Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm
– Tên sản phẩm: Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm tiệt trùng
– Chất liệu: Ống nhựa PP, nắp nhựa HDPE, đầu bông, que gỗ

Danh mục: