Đầu col Pipette 1000ul y tế có khía

– Được làm từ nhựa y tế PP chánh phẩm chất lượng cao không chứa kim loại.

Danh mục: