KL01L SERIES

Dòng đèn KL01L phù hợp sử dụng trong khám tai, họng, thận, sản phụ khoa  và các tiểu phẫu  cho người ngoại trú